Skip to content

Nya steg på tydlighetens väg!

september 23, 2011

Centerpartiet har i ett antal undersökningar sagts vara Sveriges mest osynliga parti. Under stämman som jag nu är med på i Åre tar Centerpartiet tydliga steg i sin egen profilering. Våra grundvärderingar lyftas fram på ett tydligare och ett mer konkret sätt.

Med Annie Lööf som vi bara för några timmar sedan valdes till vår nya partiledare. Hon betonade att vi ska bli en modern och närvarande folkrörelse som lyfter fram partiets grundvärderingar. Hon har ett enormt stöd och den upprymdhet som fanns i stämmolokalen när hon valdes var så tydlig att man nästan kunde ta på den. Tillsammans med Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt som vice ordföranden har vi ett bra lag för att lyfta Centerpartiet både genom att stärka oss gräsrötter ute i landet men också genom att göra oss synligare i debatten!

Vi har många debatter kvar att behandla och det finns fortfarande mycket att gör för att tydliggöra och konkretisera Centerpartiets politik! Men här i Åre tar vi många kliv i varje debatt!

Annonser

Debatten är nu i full gång

september 22, 2011

Efter första dagen med stämmoförhandlingar har bland annat det ekonomiska kapitlet hunnit debatteras. Det blev en debatt där den ekonomiska krisen gjorde sig påmind på många sätt. Det är i det ljuset mycket glädjande att Centerpartiet då väljer att ta ställning för öppenhet även när det kommer till de ekonomiska frågorna. Vi vill inte införa en skatt på internationella transaktioner. Vi vill värna frihandel och jobba för att handelshinder mellan länder minskas.

Det är en verklig framtidsfråga som handlar både om hur vi ska agera nu när krisen är överst på allas agendor, men också om hur vi långsiktigt kan stärka ekonomin i Europa och världen. För nya nödlösningar och ett ständigt lappande och lagande skapar inte den stabilitet som vi behöver just nu och som kommer vara avgörande för hur vi kommer klara av saker och ting för framtiden.

En första dag med bra diskussioner och i morgon kommer vi bland annat debattera utbildning och den kommitté som jag satt med i; internationellt och EU. Jag hoppas på intressanta debatter även i morgon.

Nu ligger vi alla i startgroparna!

september 22, 2011

Maud Olofsson har just precis hållit sitt sista tal som partiordförande för Centerpartiet. Hon har betytt otroligt mycket för Centerpartiet. Hon har i regeringen verkligen satt småföretagandet på agendan. Mycket finns självklart kvar att göra men hon har lyckats att lyfta frågan fram i det offentliga ljust och här är det Centerpartiet som drivit frågan framåt.

Men även CUF:s ordförande Hanna Wagenius höll tal inför hela stämman. Där satte ho huvudet på spiken om den ekonomiska kris som vi nu ser sprida sig över Europa. Det är ett bevis på regeringar som inte har tagit ansvar för sitt lands finanser. Där man istället för att kanske genomför jobbiga reformer och åtgärder, har man bara sett till att öka sitt eget låneberg.

Maud har varit en partiledare som har varit en stor förebild i svensk politik. Hon har varit ifrågasatt och omdebatterad. Men hon har betytt otroligt mycket för den svenska politiska debatten och regeringspolitiken.

Nu börjar ett nytt skeende i svensk politik. Det kommer vara ett stort jobb för alla oss i Centerpartiet men det kommer blir otroligt kul och det jobbet börjar nu på stämman i Åre.

Nu är vi på väg!

september 21, 2011

Har nu hoppat på tåget i Hässleholm och är på väg mot Centerpartiets stämma i Åre. Vi kommer att diskutera politik i dagarna fyra men också välja nya företrädare bland dessa kommer vi välja en ny partiledare och jag tror verkligen att Anni Lööf kan komma att bli den ledare som vi behöver för att kunna lyfta oss i opinionen.

Många spännande debatter kommer det att vara och mänga trevliga människor kommer man träffa. Det börjar redan nu när man har satt sig i bistron 😉

Stay tuned för mer information från Centerpartiets stämma i Åre !

Rivstart för det nya riksdagsåret

september 19, 2011

I morgon kommer regeringen att presentera sin budget för 2012. Men just nu känns inte mycket av innehållet i den som en nyhet eftersom mycket redan har presenterats på presskonferenser eller i debattartiklar.

Många har också redan kommenterat budgeten och de satsningar som ändå kommer att göras trots att världen befinner sig i finanskris.

En av de största satsningarna som ännu presenterats är sänkningen av restaurangmomsen. En stor anledning till varför man vill göra detta är dels eftersom det är större moms ifall man äter maten som man köper på plats i restaurangen istället för att ta med sig maten hem. Men framförallt vill man se att restaurangernas minskade momskostnader kan göra att fler ungdomar kan få jobb i denna bransch. Jag gjorde mitt intåg på arbetsmarknaden i Restaurangbranschen och det har varit en mycket bra väg för att kunna få både arbetslivserfarenhet och en insikt av vad arbetslivet innebär. Jag är inte ensam om detta. Det är många ungdomar som gör sitt intåg på arbetsmarknaden via restaurangbranschen därför finns det en klar poäng att satsajust på denna sektor.

Men många har sagt att effekterna inte är klara och tydliga, allt kommer inte att ge fler jobb och det ligger säkerligen mycket i detta. Men livet som krögare, caféägare eller som värdshusvärd är inte alltid ett liv av gröna skogar. När jag och Sven Jansson från Markaryd och Karin Nilsson riksdagsledamot från Kronoberg besökte det ganska nya cafét Jukebox i Markaryd var just en sänkning av momsen en av åtgärderna som skulle kunna förbättra den vardagliga situationen och som skulle göra det enklare.

När man i budgeten ska väga den ena åtgärden eller satsningen mot någon annan så är detta inte svart eller vitt. Det finns bra skäl för att genomföra både det ena och det andra. Men nu när den ena reformen kan göras men inte den andra, så ska man se det positiva som detta kan ge och de möjligheter som det kan föra med sig. Sedan får vi kavla upp ärmarna och kämpa vidare för att de reformer som inte fick plats i årets budget kommer få det i kommande budgetar. Men jag tycker det är bra att man i den budget som nu läggs gör satsningar på åtgärder som leder till jobb. För det är fler jobb och en bättre ekonomi som kommer göra att reformutrymmet kommer att bli så stort att man kan genomföra de reformer som man nu fått lägga på is.

Årets kulturpristagare och årets föreningsledare

september 18, 2011

Under hösten pågår Utbildnings- och Kulturnämndens arbete med att utse vilka i Markaryds kommun som kommer blir årets kulturpristagare och utsedd till årets föreningsledare för 2011.

Fram till 30 september så tas förslag och nomineringar till pristagare emot av oss. Skicka gärna in er nominering antingen till kommunen eller så kan ni gå vägen genom mig (isak.engqvist@centerpartiet.se).

Ta nu chansen och lyft fram vem du tycker ska få årets kulturpris eller utses till årets föreningsledare.

 

Tråkigt besked

september 15, 2011

Idag kom tyvärr beskedet att Transcom varslar alla 200 personer som jobbar i Strömsnäsbruk. Ungefär hälften av dessa är bosatta i Markaryds kommun. Det är många när och kära som drabbas när så många förlorar jobbet. För en liten kommun som Markaryd men framförallt för ett litet samhälle som Strömsnäsbruk är det ett hårt slag.

Från kommunen kommer det göras allt som kommunen kan för att hjälpa de som nu förlorar jobbet. I detta läge som man nu är i efter chocken kanske det inte är de mest betryggande beskeden. Men fokus måste nu ligga på lösningar som kan mildra konsekvenserna av dagens besked för de drabbade.

Det är en stor förändring i ens liv att drabbas av varsel och se sig själv i ett läge då man inte kommer ha ett jobb att gå till. Vad vi kan hoppas på och förhoppningsvis tillsammans kunna hjälpas åt att se till att de som nu drabbats inte ska behöva flytta för att hitta nytt arbete utan att man ska kunna bo kvar i kommunen.

Livet skakas om och i de lägen ska vi se till att dämpa skakningarna så att de som nu känns som en chock i slutänden kan leda oss framåt.