Skip to content

Markaryd

 

För att vi ska utveckla Markaryd behöver vi en helhetssyn där alla delar av kommunens verksamhet jobbar tillsammans och ser hur viktiga varje del är för en bättre kommun. Men dessutom krävs det stort engagemang i kommunikationen och samarbetet med våra grannkommuner såväl inom som utanför länet.

För att vi ska kunna ha en bra kvalité och möjlighet att utveckla den kommunala verksamheten behöver vi fler invånare till Markaryds kommun och en låg arbetslöshet. För att fler ska vilja flytta hit behöver vi skapa en attraktiv miljö att leva i. Detta innebär trevliga och trygga områden att bo i, bra kommunikationer som möjliggör pendling, här kommer en utveckling av persontrafik på markarydsbanan att vara en viktig del. Vi behöver också en bra grund för ett blomstrande näringsliv, och denna grunden läggs med ett bra utbildingssystem men allt från stimulerande dagis och förskola, vidare till en inspirerande, motiverande och engagerande grundskola och fram till en gymnasieskola och vuxenutbildning som lägger en bra grund för yrkeslivet och kommande studier.

Vi behöver också en väl-fungerade omsorg, där äldreomsorgen gör att livets senare dagar blir lika bra som alla de andra. Vi behöver en aktiv socialtjänst som finns till för att stödja och hjälpa under turbulenta tider på familjeplanet.

Turism är en växande och mycket viktig del av näringslivet i Markaryd. Att ytterliggare underlätta för turistföretag att starta och etablera sig i Markaryd är därför viktigt, men också jobba för att information till turister ska vara så lättillgänglig som möjligt.

Jag tror på Markaryds kommun! Jag tror att kommunen har stora möjligheter att bli ett attraktivt ställe att bo på, med all den natur som finns runt knuten, samtidigt som fler städer inte ligger långt borta. Kommunen har också ett bra föreningsliv som kan erbjuda bra fritidsaktiviteter. Kreativitet och engagemang finns här och kommunen ska finnas som ett bra stöd för att kunna genomföra alla tankar, idéer och projekt.

Annonser
%d bloggare gillar detta: